Cena zboží

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné a platné v době objednávky. Ceny průběžně aktualizujeme a vyhrazujeme si právo na omyl.

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí při nákupu v internetovém obchodě www.fotomaterial.sk, který provozuje Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice, IČ: 37082469, DIČ: 1043459461, IČ DPH: SK1043459461, Číslo Živn. registru: 105-22280, okresní úřad Levice (dále jen Provozovatel).
VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího (dále jen Zákazník). Veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníky se řídí slovenský právem. Zákazník je spotřebitel.

Spotřebitelem je každý jednotlivec, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu www.fotomaterial.sk mají výhradně informativní charakter. K objednání zboží dojde tak, že Zákazník vybrané zboží vloží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky si Zákazník smí zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je změnit či upravit. Objednávku Zákazník provede kliknutím na tlačítko "Zaplatit nyní". Po tomto úkonu není možné objednávku dodatečně měnit ani upravovat. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky Zákazníkem. Kupní smlouva vzniká v momentě, kdy Provozovatel objednávku Zákazníka potvrdí. V tomto okamžiku vznikají mezi Zákazníkem a Provozovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou její nedílnou součástí. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu občanského zákoníku vyloučeno. Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi neprodleně zasláno emailové potvrzení objednávky.

Vlastnictví zboží Kupní smlouvou se Provozovatel zavazuje, že Zákazníkovi předá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Zákazník se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Provozovateli kupní cenu. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, přičemž Zákazník se stává vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny. Provozovatel Zákazníkovi předá zboží spolu s doklady, které k němu náleží, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou. Zákazníkovi je zboží předáno v momentě, kdy mu ho dopravce doručí.

Způsoby dodání: kurýrní službou nebo osobním vyzvednutím zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, kontaktujte nás prosím předem na telefonním čísle +421 917 736 899 nebo mailem na obchod@fotomaterial.sk. Zboží následně můžete poslat na adresu Alena Štifilová, Vojenská 77, 93401 Levice. Cena zboží vám bude zaslána na váš účet.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné předat zboží nepoškozené, bez známek používání, v původním obalu a s kompletním příslušenstvím. Při nedodržení těchto podmínek jsme oprávněni uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží formou odpočtu z částky, kterou vám vrátíme.

Reklamace

Reklamace se vztahují na zboží s výrobní vadou, která se projeví v záruční lhůtě 24 měsíců, pokud není záruční lhůta od výrobce delší (například 5 let v případě fototašiek Kalahari). Záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením nebo špatným skladováním, stejně jako na zboží opotřebovaný běžným používáním.

V případě reklamace nás prosím nejprve předem kontaktujte telefonicky na čísle +421 917 736 899 nebo emailem na obchod@fotomaterial.sk. Pak můžete zboží zaslat na adresu Alena Čiffáryová, Vojenská 77, 93401 Levice, Slovenská republika. Dovolujeme si Vás upozornit, že balíky odeslané na dobírku nepřebíráme. Pokud již nemáte k dispozici fakturu, přiložte do balíku průvodní dopis s vašimi kontaktními údaji.

Jak postupovat, jestliže byl doručen zboží poškozeno?

Ak Vám prepravca doručí zásielku, ktorá má viditeľné známky manipulácie, je rozbalená, rozlepená a znovu zalepená či mechanicky poškodená - balík je zdeformovaný, zásielku v žiadnom prípade nepreberajte a zavolajte nám na číslo +421 917 736 899.